Nie każdą firmę stać na to, aby miała... administratora danych?

Kwiatek znaleziony na http://finanse.wp.pl/kat,104762,title,Nie-ma-szans-by-w-Polsce-powstaly-... -> "W Polsce, jeżeli chce się kogoś uwalić, to się go uwali. Przykład z ostatnich dni. GIODO wydał komunikat, że zwalnianie pracowników nie może się odbywać przy księgowej, tylko przy administratorze danych osobowych. Jaka mała firma ma administratora danych osobowych? Absurd! Kto wie, czy za tym nie pójdzie kwestionowanie zwolnień w sądach, jak dokonanych "niezgodnie z prawem"".

Kim jest administrator danych i czy jest w każdej firmie?

W bardzo dużym uproszczeniu administratora danych osobowych jest  „właścicielem” zebranych danych, który decyduje o tym, co się z nimi dzieje np. po co się je zbiera, co można z nimi robić, komu przekazać, etc. Pojęcie administratora danych zdefiniowane jest w ustawie w art. 7 pkt 4: „rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną,podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych”. Bardzo istotne w tej definicji jest nie tyle „kto”, ale „o czym” może decydować. Ten, kto ma możliwość decydowania o celach i o środkach przetwarzania danych jest właśnie administratorem. 

Kto może być administratorem danych? To bardzo ważna informacja, niezbędna np. podczas rejestracji zbioru danych osobowych. W art. 7 wspomniano, że "przez administratora rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3. czyli m.in. osóby fizyczne i prawne jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

Osobą fizyczną będzie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym także spółka cywilna (cele zarobkowe).Osoby prawne to m.in. spółki akcyjne, spółki z o.o., towarzystwa, stowarzyszenia, etc.

Zatem... każdego stać na administratora danych osobowych. Nawet małe firmy!