50 EUR z RODO za spam - czy oby na pewno?

Ostatni tydzień wszyscy żyjemy tym, że kara za jeden mail będący spamem może wynieść 50 EUR. Niech drżą spamerzy, bo RODO ich dopadnie. W Gazecie Prawnej znajdujemy artykuł zatytułowany "RODO: Za niechciane e-maile można domagać sie odszkodowania". Dowiadujemy się w nim, że powód otrzymał mailem pytanie, czy może zostać przedstawiona mu oferta handlowa i uznał, że naruszono ochronę jego danych osobowych i zażądał 500 euro odszkodowania, opierając swoje żądanie na art. 82 RODO, którego ust. 1 mówi, że:

Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Co ciekawe, przedstawił takie żądanie, mimo że wcześniej w ramach postępowania w niższej instancji od tej pozwanego otrzymał 50 euro (nie wiem czy była to ugoda czy też kwota zasądzona - a to dość istotne, muszę znaleźć jakoś wyrok z 7.9.2018 Sądu w Koblenz - z treści wyroku wynika że to ugoda, ale nie jestem zbyt wprawny "po niemiecku" - dlatego trudno mówić, że 50 euro zostało zasądzone z RODO - trzeba to zweryfikować). 50 EUR to było za mało dla powoda, zatem złożył on odwołanie do sądu wyższej instancji - ale ten sąd oddalił to żądanie, uznając je za zbyt wygórowane. 

Sąd odwoławczy podkreślił, że

  • samo naruszenie RODO nie skutkuje automatycznie odszkodowaniem z art. 82
  • nie przyznaje się odszkodowania za drobne niedogodności - to musi być zauważalna i obiektywna szkoda 

Od siebie dodam, że musi być to szkoda wynikająca z przetwarzania danych osobowych - spam musiałby wykorzystywać dane które stanowią dane osobowe. Mail z pytaniem czy można wysłać ofertę handlową wysłany na adres buziaczek97@o2.pl raczej nie spełni tego warunku.

W publikacji Gazety Prawnej podkreśla się, że:

Dopiero praktyka pokaże, czy wysyłanie spamu będzie traktowane przez sądy jako naruszenie RODO.

Moim zdaniem będzie bardzo trudno, właśnie dlatego, że szkoda (ang. damage - takie określenie znajdujemy w wersji angielskiej RODO) wynikająca z otrzymania spamu rzadko kiedy będzie spora, poza tym spam reguluje ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną (a przy okazji niechciane telefony - ustawa Prawo telekomunikacyjne).

Pełna treść wyroku dostępna jest pod adresem: https://www.caspers-mock.de/publikationen/schmerzensgeld_dsgvo_urteil.pdf, to jest wyrok sądu odwoławczego, niestety nie umiem znaleźć wyroku z 7 września 2018 r. Sądu Koblenz.