GDPR jest sexy nawet dla Deloitte

GDPR (ang. General Data Protection Regulation) czy też bardziej swojsko RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to temat ostatnio bardzo popularny. Tak popularny, że nawet publikacje na ten temat wypuszcza Deloitte... Na ich stronie czytamy:

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik po najważniejszych postanowieniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o Ochronie Danych (RODO), które zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Będzie wiązać wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
(...)
Niniejszy przewodnik został opracowany przez prawników z kancelarii Deloitte Legal wraz z  ekspertami z zespołu cyberbezpieczeństwa Deloitte w celu zasygnalizowania najważniejszych zmian, wprowadzanych przepisami Rozporządzenia; zmiany te mają bowiem niezwykle szeroki zakres, obejmujący konieczność dostosowania się przez całą organizację – od działów prawnych, compliance, HR, poprzez marketing i IT. 

Wiedzy nigdy nazbyt wiele, więc bez wątpienia warto zapoznać się z treścią tego przewodnika - https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Newsletters/...

Nawiasem mówiąc nie tylko Deloitte, nawet Sekurak wziął się za ten temat :-)

Obrazek: