Tłumaczenie GDPR na RODO - dlaczego jest inaczej?

Analizuję paragraf po paragrafie treść Europejskiego Rozporządzenia 2016/679 "w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". Dzisiaj porównywałem sobie obowiązki związane ze zbieraniem danych:

  • bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą
  • z "innych" źródeł.

Zauważyłem, że wersja polska brzmi inaczej w niektórych miejscach, podczas gdy w wersji angielskojęzycznej tekst jest identyczny. Zastanawia mnie dlaczego przetłumaczono to odmiennie?

W wersji oryginalnej podczas zbierania danych w obu przypadkach należy przekazać informacje o "the purposes of the processing for which the personal data are intended as well as the legal basis for the processing" (art. 13 ust.1 pkt c) oraz art. 14. ust. 1 pkt c)). W polskim wydaniu trzeba poinformować jakie są "cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania" (gdy zbiera się dane od osoby), a gdy dane zbiera się z innych źródeł, trzeba wskazać "cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania".

Wydaje się, że niby nie ma różnicy, ale kto wie? A może jest? A może to jest błąd? Wszak już jeden kiedyś wykryłem :-)

Takich kwiatków jest więcej:

wersja art. 13 ust 1 pkt c) art. 14 ust. 1 pkt c)
angielska

the purposes of the processing for which the personal data are intended as well as the legal basis for the processing

the purposes of the processing for which the personal data are intended as well as the legal basis for the processing
polska cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania
hiszpańska los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del tratamiento
czeska účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování
słowacka účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania
rumuńska scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării
bułgarska целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването

EDIT: sprawdziłem w innych językach, hiszpański - różni się, w pozostałych (tych które sprawdziłem) jest identycznie.

EDIT2: w niektórych miejscach różnice są, ale wydają się mieć charakter celowy - dane bezpośrednio od osoby są "zebrane", ale z innych źródeł są raczej "pozyskane".

wersja art. 13 ust 3 art. 14 ust. 4
angielska

Where the controller intends to further process the personal data for a purpose other than that for which the personal data were collected, the controller shall provide the data subject prior to that further processing with information on that other purpose and with any relevant further information as referred to in paragraph 2

Where the controller intends to further process the personal data for a purpose other than that for which the personal data were obtained, the controller shall provide the data subject prior to that further processing with information on that other purpose and with any relevant further information as referred to in paragraph 2
polska Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 2. Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 2.

Tak czy siak, studiuję dalej, jak coś znajdę jeszcze, na pewno podzielę się!