Bezpieczeństwo transakcji fiskalnych - ciekawy raport!

Na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń znajdujemy raport Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Transakcji Fiskalnych. Jest to kolejna bardzo ciekawa pozycja do przeczytania. Na stronie Fundacji czytamy, że:

W połowie 2016 r. w mediach pojawiła się seria artykułów prasowych poświęconych tzw. koncepcji „e-paragon” przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z informacjami medialnymi, jej celem ma być rezygnacja z przetwarzania paragonów w postaci papierowej (paragon fiskalny – wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży).

Uzasadnień dla takiej koncepcji (paragonów w formie elektronicznej) administracja publiczna przedstawia wiele, wymieniając korzyści dla poszczególnych interesariuszy. Klientom jak i handlowcom propozycja ma pomóc w procesie przechowywania tych dokumentów. Państwu ma zapewnić wzrost z wpływów z podatku VAT, jak się szacuje, o 2 do 3 mld zł rocznie. Ma być również zwiększona skala obrotu bezgotówkowego. Administracja zakłada bowiem, że decydując się na takie rozwiązanie, ograniczone zostaną praktyki polegające na nielegalnym obrocie towarami i usługami – ograniczona zostanie „szara strefa”.

Z wnioskami z lektury podzielę się wkrótce!