Dlaczego tyle odnośników w prawie? Co to daje?

W nowej ustawie o ochronie danych osobowych czytam art. 102 ust. 2

Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000 złotych na jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

a te jednostki to:

Sektor finansów publicznych tworzą: (...) państwowe i samorządowe instytucje kultury;

Dlaczego nie można było napisać tak:

Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000 złotych na państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Ewentualnie jeszcze w ten sposób:

Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji, administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000 złotych na państwowe i samorządowe instytucje kultury, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

A może wówczas prawo byłoby zbyt przystępne dla śmiertelników...? :-)