Jak się poprawia, to zawsze jakiś błąd przemknie ;p - zarządzanie zmianą

W pierwotnej treści ustawy, obowiązującej do 2004 r. za dane osobowe uważało się „każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby”, później zmieniono to na „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby„. Wygląda mi na to, że treść „informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby” pozostała po nowelizacji w 2004, mimo że była związana ze zmienioną definicją danych osobowych. Dzisiaj treść tego zapisu powinna chyba brzmieć następująco: „osoby nie uważa się za możliwą do zidentyfikowania, jeśli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań”. Taka luźna uwaga na sobotnie popołudnie, bo myślę sobie, że to dobra ustawa, ale przydałoby się ją napisać od nowa, od początku, dyrektywę mając nie za wzór, ale za linijkę ;).

Tak a propos poprawiania, jeden z programistów wstawił w kodzie o jedną spację za dużo... Zamiast

rm -rf /usr/lib/nvidia-current/xorg/xorg

wpisał

rm -rf /usr /lib/nvidia-current/xorg/xorg

Polecenie rm (ang. remove) z parametrami -rf (r - rekursywnie, z podkatalogami, f - force, wymuś) usuwa zawartość katalogu i o nic nie pyta. Polecenie to może mieć kilka parametrów np. rm plik1 plik2 usunie obapliki. Oznacza to, że zamiast usunąć zawartość jednegokatalogu "/usr/lib/nvidia-current/xorg/xorg" usuwało zawartość dwóch  katalogów "/usr" oraz "/lib/nvidia-current/xorg/xorg". A katalog /usr związany jest z programami użytkowników (patrz: http://tldp.org/LDP/intro-linux/html/sect_03_01.html), coś jakby windowsowy "program files". Efekt tego opisany jest na https://github.com/MrMEEE/bumblebee/commit/a047be85247755cdbe0acce6, dyskusja rewelacyjna! A obrazki jeszcze lepsze!

Ot, dlaczego wszelkie zmiany w oprogramowaniu należy wcześniej testować w osobnym środowisku.

Obrazek: