Pieczątka zgodna z RODO? Nie, to nie może działać!

Rozporządzenie w Motywie 26 podkreśla

Zasady ochrony danych nie powinny więc mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy więc przetwarzania takich anonimowych informacji, w tym przetwarzania do celów statystycznych lub naukowych.

Rozporządzenie nie definiuje co należy rozumieć przez usuwanie danych, posłużmy się więc dawną polską ustawą o ochronie danych osobowych, w której przez usunięcie danych rozumiało się „zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą”. 

Czy pieczęć może służyć do "zniszczenia danych osobowych"... Tak. Cokolwiek, co pozwoli na taką modyfikację danych, "która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą"

Jakiś czas temu w znanym serwisie aukcyjnym (przecież wiadomo, że o Allegro chodzi) znalazłem produkt nazwany "Pieczątka Roler do ochrony danych osobowych RODO". 30 zł to nie majątek, pomyślałem więc, że może zobaczmy co może taki gadżet. Właściwie to kupiłem tę pieczęć licząc na to, że zdrowo się uśmieję, bo jakaż to może być anonimizacja...

Dzisiaj ta pieczęć przyszła, potestowałem... i uważam, że wcale nie jest tak źle... Daje radę! Oczywiście tak zanonimizowane dane osobowe da się odczytać, ale trzeba się postarać. Moim zdaniem wysiłek z tym związany można by porównać z wysiłkiem koniecznym do poskładania ścinków z niszczarki dokumentów pracującej w klasie P1, może nawet P2

Osoby prywatne i mikroprzedsiębiorcy bez wątpienia docenią to "coś" - ja sam będę używał do moich prywatnych dokumentów, wyciągów z banku, rachunków za prąd, "zużytych" kart pokładowych, etc. I tak oto coś kupione dla śmiechu okazało się nawet znośnym narzędziem. Lepsza taka anonimizacja niż żadna.

 

Obrazek: