Czy poprawki do RODO dużo zmieniają?

Taki tweet dzisiaj rzucił mi się w oczy:

na 23 dni przed RODO ukazuje się oficjalne sprostowanie tłumaczenia, a zmiany są fundamentalne (wersja pl od str. 259): np. motyw 75 - ryzyko, definicji danych osobowych, wypada pojęcie zagrożenia z art. 24... http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8088-2018-INIT/en/pdf

Od dawna stoje na stanowisku, że w stosunku do takich aktów prawa trzeba raczej sugerować się wersją angielskojęzyczną, a już na pewno nie można dokonywać literalnej interpretacji wersji językowych (np. polskiej), bo można wpaść w pułapkę. Tłumacze są omylni. Poza tym niezwykle trudno jest oddać oryginalny sens zdań. Zdarza mi się tłumaczyć to i owo z angielskiego na własne potrzeby i wiem, jak czasami trudno oddać wiernie sens w innym języku.

Wracając do tweet'a postanoiwiłem sprawdzić, czy zmiany sa rzeczywiście fundamentalne, czy nie. Fundamentalne nie powinny być, gdyż podstawą tych zmian są "oczywiste omyłki językowe" (obvious errors in all language versions). Dlatego nawet nie próbowałem patrzeć na wersję polskę, zacząłem od wersji angielskiej. Poniżej znajduje się podsumowanie tych zmian:

Tabela 1. Wykaz zmian w RODO w wersji EN
Odwołanie Tematyka Opis zmiany
Motyw 71 Profilowanie
 • Poprawienie składni
Art. 37 ust. 1 lit c) Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
 • Zamiana "and" na "or
Art. 42 ust. 3 Kodeksy postępowania
 • Zamiana "draft criteria" na "draft requirements"
Art. 41 ust. 5 Kodeksy postępowania
 • Zamiana "conditions" na "requirements"
Art. 42 ust. 7 Certyfikacja
 • Zamiana "requirements" na "criteria"
Art. 43 ust. 3 Podmiot certyfikujący
 • Zamiana "requirements approved" na "criteria approved"
Art. 43 ust. 6 Podmiot certyfiukujący
 • Usunięto zdanie "The Board shall collate all certification mechanisms and data protection seals in a register and shall make them publicly available by any appropriate means"
Art. 57 ust. 1 Zadania organu
 • "Criteria" akredytacji zamienione na "requirements"
Art. 64 ust. 1 Opinia EROD
 • "Criteria" zamienione na "requirements" oraz zamieniono "or a certification body pursuant to Article 43(3);" na ", of a certification body pursuant to Article 43(3) or the criteria for certification referred to in Article 42(5);"
Art. 64 ust 6-8 Opinia EROD
 • ust. 6 - dodano doprecyzowanie, że chodzi o organ "referred to in paragraph 1" (rozwianie wątpliwości)
 • ust. 7 - dodano "competent" to wyrazu "supervisory"
 • ust. 8 - dodano "competent" to wyrazu "supervisory" oraz  dodano doprecyzowanie, że chodzi o organ "referred to in paragraph 1"
Art. 65 ust. 1 EOD w sporach
 • "lead authority has rejected" zamieniono na "lead supervisory authority and the lead supervisory authority has not followed the objection or has rejected" - dodano "supervisory" oraz doprecyzowano akcje (a raczej zaniechanie)
Art. 69 ust. 2  Niezależność EROD
 • "in point (b) of Article 70(1) and in Article 70(2)" zamieniono na "in Article 70(1) and (2)" - usunięto punkt b, który mógł odnosić się do obu artykułów, a zapisy skonsolidowano.
Art. 70 ust. 1 lit l) Zadania EROD
 • zmiana sensu - było "carry acreditation...", teraz "approve the criteria of certification pursuant to..." zaś publiczny rejestr ma zawierać dodatkowo "certification mechanisms and data protection seals and marks pursuant to..."
Art. 70 ust. 1 lit p) Zadania EROD
 • "accreditation of certification bodies under Article 42" zmienia się na "accreditation of certification bodies referred to in Article 43" (korekta oczywistej pomyłki)

Tak więc w moim przekonaniu fundamentalnych zmian nie ma - sens regulacji pozostaje ten sam. Ale pewnie w wersji polskiej będzie ciekawiej - zobaczymy co popsuli podczas tłumaczenia. Do tego jeszcze wrócę.

EDIT: Przeanalizowałem także wersję polską - dostępna tutaj...

 

Obrazek: