Dane wrażliwe wcale nie znikają, a wręcz odwrotnie

Na stronie Infodent24 trafiłem na artykuł wobec którego obojętnie nie udało mi się przejść...

W artykule znajdujemy stwierdzenie dra Kaweckiego - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji:

przyzwyczajmy się do nowej terminologii: znikają bowiem z przestrzeni legislacyjnej dane wrażliwe, a na ich miejsce pojawiają się dane szczególnie chronione

To stwierdzenie jest bez sensu, bo....RODO (unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wprowadza termin "dane wrażliwe" w motywie (10):

Niniejsze rozporządzenie umożliwia też państwom członkowskim doprecyzowanie jego przepisów, w tym w odniesieniu do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (zwanych dalej „danymi wrażliwymi”)".

Więc pomyłka pierwsza - termin pojawia się, zamiast znikać. Więcej - nie może znikać termin z przestrzeni legislacyjnej w której go... nie było! "Dane wrażliwe" wcześnie w terminologii legislacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych nie występował. Wystarczy przeszukać treść tekstu ujednoliconego ustawy o ochronie danych osobowych - tam nie ma nic o danych wrażliwych. Termin został zaadaptowany przez język branżowy (czyli upraszczając został dopisany do slangu speców od ochrony danych osobowych), gdyż łatwiej było powiedzieć "dane wrażliwe", niż mówić o "danych o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych". 

Jestem też zdziwiony, że dr Kawecki nie odniósł się do następującego stwierdzenia redaktora:

podczas jednego ze szkoleń z zakresu EDM, dedykowanego lekarzom, padło stwierdzenie, że RODO dotyczy podmiotów przetwarzających dane osobowe pacjentów w dużej skali, a jeśli tak to właściciele jednoosobowych praktyk lekarskich i dentystycznych w zasadzie będą tylko kibicować innym w zmaganiach wynikających z RODO

RODO dotyczy wszystkich, różnica polega tylko na tym, że niektóre podmioty nie muszą powoływać Inspektora Ochrony Danych i nie muszą prowadzić pewnej dokumentacji, ale zabezpieczenie danych odpowiednie do ryzyka obowiązuje wszystkich tak samo.