Zmiany w RODO - dlaczego w polskiej wersji jest ich więcej?

W ostatnich dniach ukazało się oficjalne sprostowanie tłumaczenia RODO. Przyjrzałem się zmianom w wersji EN aby upewnić się czy zmiany mają charakter fundamentalny. Na szczęście nie. Sprawdziłem też zmiany w wersji polskiej, wychodząc z założenia, że jeśli jest ich więcej, to pewnie popełniono omyłki na etapie tłumaczenia. No i nie myliłem się - jest ich więcej!

Tabela 1. Wykaz zmian w RODO w wersji EN i PL
Odwołanie Wersja RODO Tematyka Opis zmiany
Motyw 71 EN, PL Profilowanie
 • Poprawienie składni
Motyw 75 PL Ryzyko naruszenia prawi i wolności
 • "o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożeń," - usunięto "zagrożeń"
Motyw 77 PL Identyfikowanie ryzyka
 • "prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz" - usunięto "zagrożenia"
Motyw 80 PL Podmioty niemające jednostki org. w Unii
 • "wyroków skazujących i naruszeń prawa" -> "wyroków skazujących i czynów zabronionych" (wszędzie naruszenia prawa zostają zamienione na czyny zabronione)
Motyw 91 PL Ocena skutków
 • naruszenia prawa zamienione na czyny zabronione
Motyw 97 PL Inspektor ochrony danych
 • naruszenia prawa zamienione na czyny zabronione
Art. 4 ust. 1 PL Definicja danych osobowych
 • "oznaczają informacje o zidentyfikowanej" - dodano "wszelkie" (w wersji angielskiej jest "any", więc brak "wszelkie" to niedopatrzenie tłumaczy) 
Art. 6 ust. 4 lit c) PL Zgodność przetwarzania z prawem
 • naruszenia prawa zamienione na czyny zabronione
Art. 10 PL Przetwarzanie danych dot. wyroków...
 • naruszenia prawa zamienione na czyny zabronione
Art. 13 ust. 1 lit f) PL Zbieranie danych od osoby, której dotyczą
 • "oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych" zamienia się w "oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia". - po zmianie brzmi jeszcze śmieszniej. "Copy of them (appropriate or suitable safeguards)" to dokumentacja / opis tych zabezpieczeń. Nie wiem, czy w języku polskim funkcjonuje pojęcie "kopia zabezpieczeń". Wydaje mi się, że lepiej można to było przetłumaczyć.
Art. 14. ust. 1 lit f) PL Zbieranie danych z innych źródeł
 • to samo - "oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych" zamienia się w "oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia". - po zmianie brzmi jeszcze śmieszniej. "Copy of them (appropriate or suitable safeguards)" to dokumentacja / opis tych zabezpieczeń. Nie wiem, czy w języku polskim funkcjonuje pojęcie "kopia zabezpieczeń". Wydaje mi się, że lepiej można to było przetłumaczyć.
Art. 15 ust. 3 PL Prawo dostępu
 • zmiana kosmetyczna "informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną" -> "informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej".
Art. 23 ust. 2 lit g) PL  
 • ryzyka zmienia się na "ryzykach"
Art. 23 ust. 2 lit h) PL  
 • prawie osób, której dane dotyczą -> prawie osób, których dane dotyczą (kosmetyka)
Art. 24 ust. 1 PL  
 • wadze zagrożenia - zagrożenia usunięto
Art. 25 ust. 1 PL  
 • wadze zagrożenia - zagrożenia usunięto
Art. 27 ust. 2 lit a) PL  
 • naruszeń prawa -> czynów zabronionych
Art. 28 ust. 9 PL  
 • art. 3 i 4 - art zamieniony na "ust."
Art. 30 ust. 5 PL  
 • naruszeń prawa -> czynów zabronionych
Art. 32 ust. 1 PL  
 • wadze zagrożenia -> zagrożenia usunięte
Art. 35 ust. 3 lit b) PL  
 • naruszeń prawa -> czynów zabronionych
Art. 37 ust. 1 lit c) EN, PL Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
 • EN - zamiana "and" na "or"  
 • PL - oraz zamienione na lub oraz naruszenia na czyny zabronione
Art. 41 ust. 3 EN, PL Kodeksy postępowania
 • EN - zamiana "draft criteria" na "draft requirements"
 • PL - zamiana kryteria akredytacji na proponowane wymogi akredytacji
Art. 41 ust. 5 EN, PL Kodeksy postępowania
 • EN - zamiana "conditions" na "requirements"
 • PL - zamiana "warunki" (akredytacji) na "wymogi"
Art. 42 ust. 7 EN, PL Certyfikacja
 • EN - zamiana "requirements" na "criteria"
 • PL - "stosowne wymogi" na "stosowne kryteria"
Art. 43 ust. 3 EN, PL Podmiot certyfikujący
 • EN - zamiana "requirements approved" na "criteria approved"
 • PL - zamiana "kryteriów zatwierdzonych" na "wymogów zatwiedzonych oraz poprawka odwołania do ust. 1 lit b) (a nie lit c)
Art. 43 ust. 6 EN, PL Podmiot certyfiukujący
 • EN - usunięto zdanie "The Board shall collate all certification mechanisms and data protection seals in a register and shall make them publicly available by any appropriate means"
 • PL - usunięto zdanie "Gromadzi ona w rejestrze wszystkie mechanizmy certyfikacji oraz znaki jakości w dziedzinie ochrony danych i udostępnia je opinii publicznej za pomocą odpowiednich środków".
Art. 46 ust. 3 PL  
 • "Z zastrzeżeniem zezwolenia" -> "Pod warunkiem uzyskania zezwolenia"
Art. 47 PL  
 • Poprawienie bo było "wiążące reguły korporacyjnych" 
Art. 57 ust. 1 EN, PL Zadania organu
 • EN "Criteria" akredytacji zamienione na "requirements"
 • PL kryteria -> wymogi
Art. 64 ust. 1 EN, PL Opinia EROD
 • EN - "Criteria" zamienione na "requirements" oraz zamieniono "or a certification body pursuant to Article 43(3);" na ", of a certification body pursuant to Article 43(3) or the criteria for certification referred to in Article 42(5);"
 • PL - zmiany odzwierciedlają zmiany w wersji EN
Art. 64 ust 6-8 EN, PL Opinia EROD
 • ust. 6 - dodano doprecyzowanie, że chodzi o organ "referred to in paragraph 1" (rozwianie wątpliwości)
 • ust. 7 - dodano "competent" to wyrazu "supervisory"
 • ust. 8 - dodano "competent" to wyrazu "supervisory" oraz  dodano doprecyzowanie, że chodzi o organ "referred to in paragraph 1"
 • PL - zmiany odzwierciedlają zmiany wersji EN 
Art. 65 ust. 1 EN, PL EOD w sporach
 • "lead authority has rejected" zamieniono na "lead supervisory authority and the lead supervisory authority has not followed the objection or has rejected" - dodano "supervisory" oraz doprecyzowano akcje 
 • PL - "a wiodący organ nadzorczy nie przychylił się do tego sprzeciwu lub odrzucił taki sprzeciw"
Art. 69 ust. 2  EN, PL Niezależność EROD
 • "in point (b) of Article 70(1) and in Article 70(2)" zamieniono na "in Article 70(1) and (2)" - usunięto punkt b, który mógł odnosić się do obu artykułów, a zapisy skonsolidowano.
 • PL - to samo 
Art. 70 ust. 1 lit l) EN, PL  
 • EN - review the practical application of the guidelines, recommendations and best practices referred to in points (e) and (f);
 • PL - "dokonuje przeglądu praktycznego stosowania wytycznych, zaleceń i najlepszych praktyk, o których mowa w lit. e) i f)"
Art. 70 ust. 1 lit o) EN, PL Zadania EROD
 • EN - zmiana sensu - było "carry acreditation...", teraz "approve the criteria of certification pursuant to..." zaś publiczny rejestr ma zawierać dodatkowo "certification mechanisms and data protection seals and marks pursuant to..."
 • PL - odzwierciedla zmianę EN
Art. 70 ust. 1 lit p) EN, PL Zadania EROD
 • EN - "accreditation of certification bodies under Article 42" zmienia się na "accreditation of certification bodies referred to in Article 43" (korekta oczywistej pomyłki)
 • PL - j.w.

Podsumowując "przesadne przywiązanie do wykładni językowej jest błędem" :) Ciekawi mnie, czy zostanie opublikowany tekst po korekcie (tekst jednolity?)

Aaaa! I jeszcze tak na koniec - tego ograniczenia przetwarzania nie poprawili! :-)