Regulacje - ustawa, rozporządzenie, dyrektywa

Kwestię ochrony danych osobowych regulują (głównie):

  • Konstytucja RP
  • Ustawa o ochronie danych osobowych (w załączeniu)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (w załączeniu)

Wszystkie powiązane akty można sprawdzić w serwisie ISAP - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 -> będą to m.in:

  • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Oprócz tego warto (po)znać także dyrektywę europejską, na której bazowały polskie akty prawne (w załączeniu).

To nie wszystko - kwestie związane z ochroną danych osobowych znajdują się mniej lub bardziej w ok. 130 innych regulacjach. Jak widać, materia nie jest wcale łatwa do ogarnięcia.