Bezpieczny e-sklep 2012 i refleksja o certyfikatach SSL

Na stronie GIODO pojawił się interesujący news o drugiej edycji konkursu dla sklepów internetowych Bezpieczny eSklep 2012:

6 grudnia 2011 r. ruszyła II edycja konkursu „Bezpieczny eSklep”, mającego na celu wyróżnienie najbardziej wiarygodnych i rzetelnych sklepów internetowych w Polsce. Organizatorzy oraz patroni konkursu są przekonani, że taka inicjatywa podniesie jakość usług handlu elektronicznego w Polsce.

Już wiadomo jaka jest propozycja zmian w prawie europejskim. Są przecieki.

Ze strony www.statewatch.org można ściągnąć wersję 56 (29/11/2011)  dokumentu "Proposal for a regulation of the European Parliament and of The Council  on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)".

Jak długo się czeka na rejestrację zbioru w GIODO?

Ustawa rozróżnia dwa rodzaje zbiorów,  zbiór z danymi zwykłymi i zbiór zawierający dane wrażliwe. Dane wrażliwe nazywane też sensytywnymi (art. 27 ust.1) to dane m.in. o zdrowiu, karalności, preferencjach seksualnych, poglądach politycznych.

Dane osobowe zwykłe można przetwarzać po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego, natomiast dane sensytywne dopiero po zarejestrowaniu zbioru przez GIODO (art. 46).

Vice-President Viviane Reding and Ilse Aigner join forces in the drafting of the new directive

Widać, sporo się ostatnio pojawia szumu informacyjnego dookoła zmian w dyrektywie. Ja jestem zaskoczony, że kwestie nie są publicznie dyskutowane, tylko potajemnie (jakby niewiadomo o co chodziło) ustalane w ukryciu. Tak widać ma być. Ciekawe jednak co z tego wyniknie.

What's at stake for Poland? The impact of revised EU data protection legislation.

24 listopada 2011 w Hotelu Sofitel odbyło się spotkanie zorganizowane przez AMCHAM EU (American Chamber Of Comerce to the European Union) i AMCHAM (American Chamber of Commerce in Poland). Spotkanie poświęcone było tematyce „What's at stake for Poland? The impact of revised EU data protection legislation”, czyli o wpływie zmian w prawie europejskim EU dotyczącym ochrony danych osobowych.

Jak promować (bezpiecznie) firmę przez maila?

Kto z Państwa dostaje do skrzynek pocztowych rozmaite ulotki a to z hipermarketów, sklepów RTV-AGD, etc? Chyba prawie każdy. W skrzynce tak dużo czasami tego bywa, że ciężko znaleźć list lub awizo, Nazwijmy te materiały "niezamówioną informacją handlową" (przecież jej nie zamawialiśmy)

V Spotkanie administratorów bezpieczeństwa informacji, Warszawa, 24.11.2011 r.

24 listopada 2011 roku wznowiliśmy spotkania ABI (Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) i odbyło się kolejne, piąte spotkanie. Miało ono miejsce w Warszawie. Trwało ponad 2,5 godziny. Dyskutowaliśmy na nim wiele istotnych tematów, jeden z nich dotyczył przypuszczalnych planów Komisji Europejskiej kształtu (prawnego) regulacji dotyczących ochrony danych osobowych w UE.

Dane osobowe w telefonie - rejestrować, czy nie?

Ostatnio modny jest temamt przetwarzania danych osobowych w telefonach, zainicjowany artykułem1 w „Gazecie Wyborczej”, w którym autorka stwierdziła: „Masz listę firmowych kontaktów w telefonie? Powinieneś ją zgłosić do GIODO, bo lista kontaktów to dane osobowe. Nie zgłosiłeś tego? Grozi ci kara. Nawet 200 tysięcy złotych” -> http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,10412794,200_tys__kary_za____kontakty....

Naiwni podają swoje dane osobowe...

W artykule "Kradli tożsamość na dużą skalę. Dziesiątki oszukanych." (http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,10469925,Kradli_tozsamosc_na_...) można przeczytać o ciekawej metodzie zbierania (nielegalnego) danych osobowych. Otóż oszuści zamieścili / zamieszczali fałszywe ogłoszenia o pracę. Same ogłoszenia to nic - należało jeszcze przesłać kserokopię dowodu osobistego, który niby był potrzebny do wyrobienia przepustki do wstępu na rozmowę kwalifikacyjną.

12 października - Dzień Bezpiecznego Komputera - siedem porad jak bezpiecznie pracować

Teraz każdego dnia jest jakiś dzień czegoś. 28 stycznia jest dzień ochrony danych osobowych ustanowiony 26 kwietnia 2006 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy. W Polsce obchody tego dnia organizuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

A 12 października jest dzień bezpiecznego komputera.  To chyba nie jest jakiś międzynarodowy "dzień", gdyż jak czytamy na stronie https://www.microsoft.com/poland/centrumprasowe/prasa/04_10/03.aspx:

"fizyczne zabezpieczenie chroniące przed nieuprawnionym dostępem pochodzącym z sieci publicznej" - o co tutaj chodzi?

Załącznik do rozporządzenia, część C.XII określa, że

System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie  fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

2. W przypadku zastosowania logicznych zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, obejmują one:

a) kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym administratora danych a siecią publiczną;

Zgłoszenie zbioru do rejestracji - 1 rok kary pozbawienia wolności

Jeśli nie zostanie zgłoszony zbiór do rejestracji, grozi nawet do 1 roku pozbawienia wolności. Stanowi o tym art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych "Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku". Nie ma znaczenia, czy zbiór został zgłoszony poprawnie, czy nie, istotny jest sam fakt, czy zbiór został zgłoszony - w sensie czy zostalo wysłane zgłoszenie.

GIODO może kontrolować w zasadzie każdego - co go inspiruje?

Wychodzi na to, że Generalny Inspektor może kontrolować każdego. Ma możliwość kontrolowania nawet tych podmiotów, które nie przetwarzają żadnych danych osobowych choćby po to, aby się upewnić, że rzeczywiście dana firma ich nie przetwarza. Wynika to z faktu, że są zwolnienia z rejestracji zbiorów - a skoro są zwolnienia, to GIODO nie ma pełnej wiedzy o tym kto przetwarza co.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego - klauzule i BCR

Jeśli państwo docelowe nie spełnia ani gwarancji ochrony, brak też przesłanek z art. 47 ust. 2 (czyli administrator danych nie ma juz innego wyjścia) to pozostaje tylko uzyskać zgodę Generalnego Inspektora Ochrony Danych na przekazanie danych do państwa trzeciego (art. 48)"

Czy ilość osób to dane osobowe?

Swego czasu dyskutowano nad wywieszaniem przez spółdzielnie mieszkaniowe informacji o zadłużeniu określonych lokali, i uznano, że takie dane to dane osobowe. Niedawno znalazłem inna wywieszkę - numer lokalu i ilość osób w nich przebywających i zastanawiam się, czy to także (przez analogię) "dane osobowe"?

3% firm zarejestrowało swoje zbiory - na co czekać?

W Polsce funkcjonuje prawie 2 mln przedsiębiorców, większa ich część bez wątpienia posiada zbiory podlegające rejestracji, niektórzy może nawet kilka. Ilość zbiorów zarejestrowanych w dn. 24.08.2011 wynosi 100455 zbiorów, przy czym mniej niż połowa dotyczy zbiorów zgłoszonych przez podmioty prywatne (w sprawozdaniach GIODO widac, że wśród zgłaszających królują podmioty publiczne). Na podstawie tych danych wydaje się, że niecałe 3% procent przedsiębiorców zgłosiło zbiór do rejestracji (a może nawet i mniej - jeśli wziąć pod uwage, że niektórzy moga miec kilka zbiorów), a więc niezbyt wiele.

Wymogi rozporządzenia do ustawy o ochronie danych osobowych

Jeden obraz wart czasami tysiąca słów. Dlatego osobom, które chcą mieć pod ręką wszystkie wymogi wynikające z rozporządzenia udostępniamy "mapę rozporządzenia", która pozwoli szybko i sprawnie ocenić, co z niego wynikać. Może się przydać do kontroli podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych (zleceniobiorcy). I odwrotnie - jeśli firma przyjmuje zlecenie a w umowie jest niegroźny zapis:

Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych.

Nie każdą firmę stać na to, aby miała... administratora danych?

Kwiatek znaleziony na http://finanse.wp.pl/kat,104762,title,Nie-ma-szans-by-w-Polsce-powstaly-... -> "W Polsce, jeżeli chce się kogoś uwalić, to się go uwali. Przykład z ostatnich dni. GIODO wydał komunikat, że zwalnianie pracowników nie może się odbywać przy księgowej, tylko przy administratorze danych osobowych. Jaka mała firma ma administratora danych osobowych? Absurd!

Co Google wie...

Kliknij link http://www.google.com/ads/preferences/view i zobacz, jakie informacje google wywnioskowało z Twojego zachowania. Ciekawe, nie?

PS. W przeglądarca Firefox wyświetla się komunikat "Żadne kategorie zainteresowań nie są jeszcze powiązane z preferencjami reklam". Czyżby "ognisty lis" pilnował prywatności?

Czy w dyrektywie jest błąd?

Czytam tłumaczenie dyrektywy (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:15:31995L004...) i cały czas zastanawiam się, czy to jest błąd: Gdy zapewni, że przetwarzanie danych wpłynie niekorzystnie na prawa"...

Dlaczego adres e-mail stanowi dane osobowe

Adres poczty elektronicznej niesie za sobą większy przekazem informacyjnym. Numer telefonu pozwala na kontakt i nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych informacji, co najwyżej można dowiedzieć się, kto jest  operatorem. Natomiast adres poczty elektronicznej może wskazywać np. na miejsce zatrudnienia, przynależność do pewnej organizacji lub ujawniać określone cechy osoby.  Firmowe adresy zawierają w sobie najczęściej imię i nazwisko. Możliwość kontaktu z osobą połączona z jej identyfikacją (imię i nazwisko!) oraz wiedzą o tym gdzie pracuje pozwala na ustalenie tożsamości użytkownika.

Sprawozdanie GIODO za 2010 r. - w końcu jest!

W końcu w połowie roku czekają z niecierpliwością doczekaliśmy się sprawozdania GIODO za 2010 r. Sprawozdanie w postaci pliku PDF zostało opublikowane 19 lipca 2011 r. (>> tutaj). GIODO składa je Sejmowi raz w roku. Sprawozdanie stanowi podsumowanie działalności GIODO za cały rok, dodatkowo są w nim zaprezentowane wnioski ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Co można polecić ABI-emu do poczytania? (cz.1 - prawna)

Chyba najważniejsza rzeczą jaką powinien znać ABI jest... (sic!) ustawa. Wydaje się, że czysty "ustawowy" ABI nie musi jej znać (chociaż powinien), bo przecież jego zadaniem jest nadzorować zasady ochrony danych osobowych, a więc powinien być raczej, jak to się mówi w kręgach osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji - "bezpiecznikiem". Czyli znać na pamięć rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów informatycznych. I oczywiście techniki zabezpieczeń fizycznych i informatycznych. Ale praktyka bywa inna..

Podsumowanie warsztatów nt. ochrony danych dla przedsiębiorców (20.07.2011)

20 lipca 2011 r. miałem przyjemność uczestniczyć na organizowanych przez GIODO warsztatach nt. ochrony danych dla przedsiębiorców. Spotkanie to było pierwszym podsumowaniem współpracy Biura GIODO, Biura Ochrony Danych z Czech i Rzecznika Ochrony Danych i Wolności Informacji z Węgier w ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci ,,Podnoszenie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród przedsiębiorców działających na terytorium UE”. Na spotkaniu została także przybliżona nowa publikacja wspólnie opracowanego przez ww instytucję przewodnika ,,Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych. Przewodnik dla przedsiębiorców”.

Dane osobowe na czytniku Kindle oraz słowo o prywatności...

Stałem się posiadaczem Kindle 3G. Kochając zapach książek i możliwość po nich pisania miałem pewne obawy, czy będę w stanie czytać na czymś takim książki. A oprócz tego  ustawy, blogi internetowe,  opinie, komentarze. Okazuje się, że... tak i to nawet bardzo. Jest to bardzo funkcjonalne urządzenie! Przede wszystkim można "pisać po książce" i robić podświetlenia.  Jest słownik angielsko-angielski bardzo przydatny przy lekturze angielskojęzycznych tekstów. .

5 porad jak przygotować się (i swojego laptopa) do bezpiecznych wakacji

Rozpoczęły się wakacje. Przed nami dalekie lub bliskie podróże, wyjazdy rodzinnych lub samotne. Na takie wyjazdy zabieramy ze sobą nasze ulubione elektroniczne gadżety, komórka to oczywiste, ale bardzo często bierzemy swoje laptopy. Niekiedy także zabieramy ze sobą laptopa służbowego, na którym są dane osobowe. Wakacje oznaczają większe niż zazwyczaj ryzyko utraty sprzętu, utraty danych na tym sprzęcie, a także utraty ich poufności, bo ten kto ukradnie, może się z nimi zapoznać, może też ten, kto kupi sprzęt od amatora cudzej własności.

Warsztaty z ochrony danych dla przedsiębiorców - GIODO, 20 lipca 2011r.

20 lipca 2011 r. w GIODO odbęda się warsztaty podsumowujące projekt: „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród przedsiębiorców funkcjonujących na rynkach Unii Europejskiej”. Wstęp na warsztaty tradycyjnie jest wolny i bezpłatny. Warsztaty w języku angielskim i polskim, a organizator (za co można tylko pochwalić) zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

Prawo do prywatności, dobra osobiste, tajemnice i prawo

Dążenie do odosobnienia i do tego aby chronić tzw. życie wewnętrzne przed ingerencją z zewnątrz to nie jest zjawisko charakterystyczne dla dzisiejszych czasów. Już kiedyś dzielono sfery na prywatną i publiczną. Kiedyś to znaczy w czasach Arystotelesa i Platona. Wtedy "polis" (a później rzymska "res publica") oznaczało rodzaj wspólnoty, ośrodek życia politycznego. Co ciekawe, kiedyś w Polsce "publiczny" określano mianem "pospolity" - stąd więc rzecz-pospolita:). Ośrodkiem życia zaś rodzinnego, domowego było ”okija” - dom. Przeciętny grek dzielił swoje życie na te dwa obszary między którymi była wyraźna, nieprzekraczalna granica.

Strony

Subscribe to Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji RSS