II spotkanie ABI w Warszawie

II-gie spotkanie ABI odbyło się 24 lutego 2011 w tym samym miejscu jak poprzednie i w podobnym czasie (17:00 - 19:40). Trwało przez ponad 2,5 godziny. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 osób, byli to głównie (jak zwykle) ABI-owie i osoby zajmujące się tematyką ochrony danych osobowych. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele firm zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych (GIS, iSecure). Pewna część uczestników spotkania brała udział w poprzednim.

I spotkanie Administratorów bezpieczeństwa Informacji

W dn. 20 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie ABI w Warszawie.

Planowano dwugodzinne spotkanie, ale okazało się, że poruszana tematyka sprowokowała dyskusję oraz liczne opinię i spotkanie przedłużyło się prawie do 20:00. W spotkaniu wzięło udział 20 osób, byli to głównie ABI-owie, osoby zajmujące się tematyką ochrony danych osobowych. Do spotkania dołączył Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pan Wojciech Rafał Wiewiórowski.

Strony

Subscribe to Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji RSS